kAPPcsolat program

A digitális szülőtől a digitális államig tartó folyamat felépítése

Egységes, egymásra épülő digitális oktatási tematika, a 25-65 év közötti, aktív munkavállalók számára, hogy ne kelljen 15 évet várni a gazdaság fellendülésére!

Nincs időnk megvárni, a most növekvő generációk digitális tudásának beépülését a gazdaságba!

Cél, a magyar vállalatok verseny és export képességének növelése, ezzel pedig a hazai nemzetgazdasági mutatók további emelkedése!

Program bemutató

Feladata:

megvalósítani a biztonságosdigitális család és társadalom, valamint a digitálisan felkészült vállalatok és állam működését!

4 kAPPcsolati szintből áll:

Kapcsolat szülő és gyermek között
- C2C –

Digitális Szülő Kurzus

Kapcsolat munkaadó és munkavállaló között
- B2C –

Digitális Munkavállaló Minősítés

Kapcsolat cég és cég között
- B2B –

Digitális Stratégia Tervezés Kurzus

Kapcsolat állam és társadalom között
- G2C és G2B –

Papírmentes HR

Röviden a lényege

első körben meg kell fogalmazni és meg kell érteni, hogy egyáltalán mit jelent a digitalizáció és miért félünk tőle!

A digitalizáció, mint fogalom megértése után, tisztázni kell, hogy az emberiség számára miért fontos és honnan fakad az igénye!

Továbbá azt is pontosan tisztázni kell, hogy az elmúlt 30 évből milyen folyamat maradt ki, melynek rendezése nélkül képtelen szintet lépni a digitális átállás!

Mai digitális világunk, melyben élünk, nem tekinthet vissza nagy múltra!

Mindösszesen 15 év (2007 – Steve Jobs – első, valóban mai mintára készült okos telefon megjelenése) gyakorlati felhasználás és tapasztalat áll mögötte, melynek alapjait és szabályait, sajnos soha, senki nem fektette le! Tudásunk a felhasználás gyakorlatán alapul, ebből fakadóan viszont ahány ház, annyi szokás alakult ki. Az eredeti cél az volt, hogy az intuíciók vezéreljék a felhasználást, ennek mára viszont hátrányát is érezzük, hisz az alapok, a szabályzás és az oktatás szinten elmaradtak.

Kimaradtak alapvető, írott és íratlan szabályok megalkotása, de ha közelebbről megnézzük, még csak azt sem tudjuk, hogy ki kicsoda a digitális térben!

Kimaradt a digitális személyazonosság fogalma, meghatározása és egységes megvalósítása!

Nem tudjuk, mit mondjunk, mire tanítsuk gyermekeinket, kollegáinkat, ügyfeleinket akkor, mikor kapcsolatba akarnak lépni velünk, vagy éppen másokkal a digitális térben, melyben napjainkra ugyan olyan gyakran megfordulunk, mint a fizikai térben.

 

Ennek szabályzása, oktatása és képzése mára megoldásért kiált!

 

Erre született meg a kAPPcsolat Program, melynek első két szintje, melyek egymásra épülnek, az alábbi képzések:

Képzések

A három, egymásra épülő képzés, valamint a Digitális Munkavállaló Minősítés, lehetőséget biztosít egy vállalat számára, melyben emberek dolgoznak, hogy áttörjék a digitalizáció eddig felépített gátjait, hisz nem csak új megoldásokat, de szigetszerű működést is hozott életünkbe, a digitális átállás!

Az áttörés alapja pedig az egységes tudás! Ez működik több száz éve a fizikai térben és ez maradt ki az elmúlt 30 évből!

Újra, MINDENKIT vissza kell ültetni a padba és ugyan olyan tudást a kezükbe adni, melyet megszereztek az első elemi osztályban, csak most a digitális írástudás képességét kell megszerezzék!

Vajon milyen minták, rutinok, tapasztalatok alapján engedjük be gyermekeinket a digitális térbe?

Mi, mint szülők tudjuk-e, hogy milyen veszélyekkel fognak találkozni gyermekeink, vagy éppen milyen
személyiségváltozáson mennek, mehetnek keresztül anélkül, hogy ebből bármit is észre vehetnénk időben?
Egyáltalán, mint szülők, kaptunk bármilyen mintát őseinktől, hogy mire neveljük gyermekeinket az okos eszközök használata során?
A Digitális Szülő Kurzus ezen kérdésekre ad konkrét válaszokat és gyakorlati megoldásokat, szülők számára.

 

 

Mi a Digitális Munkavállaló Minősítés?

(a Digitális Szülő Kurzusra épül)

Megfelelő embert a megfelelő helyre!
Biztosan a legjobb és leginkább rátermett emberekre bízzuk a digitalizáció terjesztését, elfogadtatását vagy éppen oktatását a cégen belül?
Honnan tudhatjuk kollegáinkról, hogy milyen digitális készségekkel rendelkeznek, vagy egyáltalán nyitottak-e a digitalizáció iránt?

A Digitális Szülő Kurzus egyedi részét képezi egy speciális, kiválasztott kollegákra koncentráló felmérés, mely pontos képet biztosít a cég vezetősége részére, hogy kollegáik milyen digitális tudással és képességekkel rendelkeznek.
Az is pontosan megállapítható, hogy számíthatunk-e kollegáinkra a cégen belüli digitális eszközök és megoldások sikeres bevezetésében, felhasználásában, vagy éppen a belső terjesztés elősegítésében.
A Digitális Szülő Kurzus, valamint a Digitális Munkavállaló Minősítés támogatásával kinyitjuk a digitalizáció gyakorlati kapuit, a végén pedig pontos képet kapunk a vállalaton belül dolgozók digitális képességeiről.

Az alábbi kérdésekre pontos választ, ez alapján biztos képet kaphatunk a kiemelt kollegák digitális képességeiről, a Digitális Szülők Kurzus során:

⁃ nyitott vagy elzárkózó a digitális eszközökkel szemben?
⁃ 1-5 skálán mennyire felkészült a kolléga digitális eszközök használatára?
⁃ képes-e tovább adni digitális tudását?
⁃ mi motiválja igazán a digitalizációban?
⁃ mennyire könnyen tanul egy új felhasználást?
⁃ megfelelő helyen van-e a digitális cég hierarchiában?
⁃ képes lesz-e ellátni a rá bízott folyamatokat digitális eszközökkel?
⁃ csapat vagy inkább egyéni játékos a digitális térben?

Avagy, hol és miért akadt el a vállalatok digitalizációja és mi a megoldás?

Elméleti és konkrét gyakorlati lépések felső vezetőknek, akik komolyan gondolják, hogy átvezetik vállalatukat a digitális megoldások nyújtotta kényelmi világba!
A Digitális Stratégia Tervezés Kurzus során megtanítjuk a vezetőket a már digitálisan felkészített munkavállalók integrálására, a valódi papírmentes folyamatokba. A vállalatok számára személyre szabjuk a képzést, hogy az egyes gazdasági szegmensek speciális folyamataira és eltérő kihívásaira kaphassanak a vezetők értékes tudást és tapasztalatot.

Kinek a feladata és felelőssége összefogni és a szükséges döntéseket meghozni ma egy vállalaton belül a digitalizációval kapcsolatban?
A tulajdonosnak? A jogi vezetőnek? Az IT vezetőnek? A pénzügyi vezetőnek? A HR vezetőnek? Az értékesítési vezetőnek?
Biztosan jó gyakorlat, hogy ezt a nemes feladatot minden esetben a cégek IT vezetőire ruházzuk?
Hogy lehet az, hogy minden szakterületnek van önálló vezetője, csak pont a digitalizációnak nincs, mikor ma mindent IS azzal kellene megoldani?

Kinek a szempontjai alapján születnek meg a digitális átállással kapcsolatos döntések? Jogi? Pénzügyi? IT? Értékesítés? Vagy éppen HR szempontból?
Mindenki, csak a saját területét képviseli a tulajdonos meg nem érthet mindenhez!

A hiba egyik legnagyobb forrása, mind a céges és mind az állami folyamatokban, hogy a digitalizációra úgy gondolunk, mint egy IT megoldásra!
Pedig nem az, hanem az egyetlen lehetséges jövőkép!

A cél, egy önálló szakma megalkotása, aki összefogja az összes szakterület igényét, átlátja a cég működését és a vállalat érdekeit szem előtt tartva segíti a tulajdonost a megfelelő döntésekben és a digitális átállás levezénylésében!
Képes felmérni a vállalat digitális adatvagyonát, valamint a cég érdekben mérhetővé és elemezhetővé tenni, a megfelelő döntések előkészítéséhez.
Nem utolsó sorban pedig képes a megfelelő tudás felvételére és átadására!

Nem lehet más szempont a döntések mögött, csak a cég érdekeit szem előtt tartani!
Azt, hogy miért NEM, azt már értjük, elő kell venni a hogyan IGEN gondolkodást!
NE önös érdekek mentén, vagy a jelenlegi, megszokott gyakorlatok alapján akadjon el a cég digitális átállása!

Új szakmát teremtünk!!!

Digitális szakember képzés, ki a múlt és jelen tudását és tapasztalatait felhasználva átvezeti a céget a jövő, digitális kapuján!
Érti és átlátja a digitalizáció adta lehetőségeket, ismeri saját cége piaci helyzetét, szakterületét, egyedi folyamatait és ezen belső információk tudatában megtervezi és bevezeti vállalatánál a szükséges digitális átalakuláshoz elengedhetetlen lépéseket.

Minden 100 fő feletti cég számára ajánlott!

Szükséges ismeretek és szakterületek, melyeket be kell vonni a képzésbe:

  • LegalTech
  • BIGDATA
  • AI
  • Folyamat, technológia és piaci ismeretek
  • Adatvagyon gazdálkodás

Ezt a képzést viszont nem kezdhetjük máshol, mint a magán életben, egy magán érdek mentén!

Ezt biztosítja a Digitális Szülő Kurzus! A szülő, aki egyben tanul és egyben oktatja gyermekét.

Egy digitálisan felkészült szülő, aki egyben munkavállaló is, már nyitott lesz a cégének digitális folyamataira, az újdonságok bevezetésére, hisz már nem idegen számára a digitális tér, hisz nem csak ő, de már gyermekei is biztonságosan, rutinnal lépnek be ebbe a világba!

A digitálisan felkészült munkavállalókat pedig már könnyen integrálhatjuk, a Digitális Stratégia Tervezés Kurzus, valamint a Digitális Munkavállaló Minősítés segítségével, mely egyértelműen a felső vezetőknek ad konkrét megoldásokat a kezükbe!

A legvégén pedig szüksége lesz minden egyes vállalatnak egy megfelelően felkészített és a legmodernebb tudással rendelkező munkavállalóra, egy Digitális Referensre, aki egy kézbe veszi a cég teljes digitális átállásával kapcsolatos feladatokat és döntéseket.

Ha pedig mi már eljutunk a digitális vállalat szintjére, ebben már segíthetjük partnereinket is, hogy minél előbb a teljes gazdaságunk legyen képes együttműködni a digitális térben, hisz hatékonyabb és gyorsabb folyamatokra képes ez a világ!

Amennyiben Ön is szeretne kAPPcsolatba kerülni kollegáival, partnereivel és szintet lépni a digitalizáció adta további lehetőségek irányába, írassa be kollegáit a Digitális Szülő Kurzusra, adja kezükbe és gyermekeik kezébe a tudást és biztonságot, így biztos lehet benne, hogy a cégvezetők, a Digitális Stratégia Tervezés Kurzust követően már biztos kézzel vezetik át a vállalatot a jövő kapuján!

Érdeklődés esetén a képzések pontos tematikáját készséggel átadjuk.

A fentiek alapján tehát, a HR papírmentesítése, valamint a korábban bemutatott képzések, szervesen egymásra épülnek és együttesen képesek elérni a kívánt átalakulást, valamint a teljes társadalom digitális tudásának magasabb szintre emelését!

Nem csak egy jól működő, kész jogi és informatikai megoldást kell biztosítani, de pontosan meg kell tudni azt is fogalmazni, hogy hol, mikor és miért alkalmazzák a felhasználók! Ez a Papírmentes HR lényege!

Kérj konzultációt!
    A kAPPcsolat program a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál önkéntes műnyilvántartásba vételi eljárás alatt áll!

    Nyilvántartási szám: 010817